Privacyverklaring

Algemeen

Gegevensbescherming  

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Het gebruik van onze website is meestal zonder opgave van persoonsgegevens mogelijk. Indien er op onze pagina's persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, dan gebeurt dit altijd zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen erop, dat er tijdens de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidsrisico’s kunnen optreden. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies  

De internetpagina's gebruiken deels zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade op uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden geplaatst en die door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn de zogenaamde “sessiecookies". Deze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u deze verwijdert. Met behulp van deze cookies kunnen wij uw browser bij het volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen per geval toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert of helemaal uitsluit, of het verwijderen van de cookies bij het afsluiten van de browser activeert. Bij het weigeren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. 

Server-log-files

De provider van de pagina's verzamelt automatisch informatie, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft, en slaat deze op in zogenaamde server-log-files. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostname van de computer die verbinding maakt
  • tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens zijn niet tot bepaalde personen te herleiden. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren als ons concrete vermoedens voor onwettig gebruik bekend worden.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Het gebruik omvat de bedrijfsmodus «Universal - Analytics». Hierdoor is het mogelijk gegevens, sessies en interacties via meerdere apparaten aan een pseudonieme user-ID toe te wijzen en daarmee de activiteiten van een gebruiker over meerdere apparaten te analyseren.

Google Analytics maakt gebruik van de zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Omdat op deze website de IP-anonimisering geactiveerd is, zal het IP-adres daarbij echter worden ingekort voordat het wordt doorgegeven binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt door Google niet gecombineerd met andere gegevens.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is § 15 lid 3 TMG (Duitse telemediawet) resp. art 6 lid,1 lit. f AVG. De door ons verzonden en met cookies, gebruikersherkenning (bijv. user-ID) of advertentie-ID's gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Het verwijderen van gegevens, waarvan de bewaartermijn is verstreken, gebeurt automatisch eenmaal per maand. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op: https://www.google.com/analytics/terms/de.html  https://policies.google.com/?hl=de  https://www.google.com/analytics/terms/fr.html

U kunt het vastleggen van de door de cookies gegenereerde en bij uw gebruik van de website verzamelde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door via de volgende link de beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Om het registreren door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Browser-plug-in

U kunt het opslaan van cookies door een passende instelling in uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u het vastleggen van de door het cookie gegenereerde gegevens en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door via de volgende link de beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u opgegeven contactgegevens bij ons opgeslagen voor het bewerken van de aanvraag en voor eventuele vragen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

Newsletter-gegevens 

Wanneer u de op de website aangeboden newsletter wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres van u nodig alsmede gegevens waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en toestemt met het toezenden van de newsletter. Er worden geen andere gegevens verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de opgevraagde informatie en geven wij niet door aan derden.

De verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het toezenden van de newsletter kunt u altijd weer herroepen via de link “Uitschrijven” in de newsletter.

SSL-codering

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de verzoeken die u aan ons als exploitant van de website stuurt, een SSL-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen wanneer de adresregel van de browser van “http: //” in “https: //” verandert, en aan het vergrendelingssymbool in de adresregel van uw browser.

Als SSL-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

Recht op inzage, wissen, blokkeren

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking te ontvangen, alsmede het recht op correctie, blokkeren en verwijderen van deze gegevens. U kunt hierover altijd contact met ons opnemen op datenschutz@remove-this.unisto.com of op het adres dat wordt vermeld in de opdruk voor andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Afwijzing van reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de publicatieplicht voor contactgegevens verstrekte informatie voor het toezenden van niet expliciet aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina’s behouden zich nadrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen bij het ongevraagd toezenden van reclame-informatie, bijv. door spam-e-mails.